Kangurek - wyniki

Niemowny Oskar 3 c- wyróżnienie
Hupka Daria 5d - bardzo dobry
Knapik Zuzanna 6a - wyróżnienie
Marszołek Maksymilian 6d - wyróżnienie