Niech się dzieje...

"Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba", czyli „oswajamy” Aleksandra Fredrę

    Lektura obowiązkowa „Zemsta” sprowokowała siódmoklasistów do zapoznania się z biografią Aleksandra Fredry. Tym razem temat potraktowaliśmy niestandardowo i „zaprosiliśmy” autora komedii na portal społecznościowy, w związku z czym uczniowie klas VII uruchomili wyobraźnię, puścili wodze fantazji i, trzymając się faktów , przygotowali na lekcjach języka polskiego oryginalne prace. Takim oto sposobem stworzyli Aleksandrowi Fredrze możliwość polemiki z Napoleonem Bonaparte i Adamem Mickiewiczem, sami przy tym zgłębiając tajniki życia tego kąśliwego mistrza dowcipu.