Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Informuję, że od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r. uczniowie są objęci grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w AXA.

Kwota ubezpieczenia 15 000 zł, składka wynosi 42 zł (składka obejmuje pobyt w szpitalu).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że to Rodzic sam decyduje, czy dziecko będzie ubezpieczone.

W załączeniu dodatkowe informacje.

ikona pdfWarunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

ikona pdfKlauzula Informacyjna

ikona pdfInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

ikona pdfUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

ikona pdfInformacja dotycząca agenta ubezpieczeniowego

Z poważaniem

Barbara Szklarska
Dyrektor szkoły