Kampania „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego

zapraszamy do udziału
Kampanii pod hasłem  „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2018/2019, tj. od lutego do czerwca 2019 r.

Cele Kampanii:

  • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa

oraz

  • podnoszenie kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kształcenia samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  • bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo w Internecie.

 

Po więcej informacji zapraszamy tutaj