Szanowni Rodzice, Opiekunowie,
informuję, że nauczyciele naszej szkoły przystępują do strajku, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńcze w tym czasie. Zapewnienie opieki odbędzie się zgodnie z planem pracy szkoły, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku jeśli dziecko z niego korzysta. Uczniowie będą mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie szkoły.

O wszelkich zmianach dotyczących strajku będę Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły oraz zamieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do szkoły.

Z poważaniem
Barbara Szklarska