Strajk - nowe informacje

Szanowni Państwo!

W naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa.

Przypominamy, że dni 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku zostały ustalone jako dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (nie ma zajęć lekcyjnych). W tych dniach odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. W tych dniach stołówka szkolna nie wydaje obiadów, w związku z czym prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniego prowiantu.

N.Maksym