Charakterystyka szkoły

Kategoria: Stałe Opublikowano: wtorek, 25, marzec 2014 Super User

Szkoła mieści się w budynku  o kubaturze 31 tys. m 3 usytuowanym w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda. Otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1985 roku. Wówczas naukę rozpoczęło ponad 1200 uczniów. Do ich dyspozycji udostępniono  31 sal  lekcyjnych, 2 pracownie polonistyczne, pracownię matematyczno - fizyczną, chemiczną, geograficzną, przyrodniczą i 2 pracownie  techniczne oraz salę gimnastyczną. Ponadto na terenie szkoły działała świetlica, biblioteka, stołówka i sekretariat szkoły.

Obecnie w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęło naukę 477  uczniów. W  klasach I - III jest 11 oddziałów,  klasy IV - VI liczą  9 oddziałów. 1 września 2011 roku przyjęto do szkoły 21 sześciolatków.  Szkoła posiada doskonale wyposażoną pracownię komputerową  z 14 stanowiskami oraz dostępem do Internetu. Inne pracownie są również doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne. Klasy młodsze zajmują segment A, gdzie usytuowane są wszystkie pracownie nauczania początkowego.

W segmentach B i C uczą się  klasy IV - VI. Do ich dyspozycji są 2 pracowni  polonistyczne, 2 przyrodnicze, oraz pracownia  do nauczania techniki , plastyki - muzyki  i historii. Wszystkie sale lekcyjne są nowocześnie urządzone, jasne, kolorowe, pełne zieleni. Nauczyciele dbają o czystość oraz estetyczne dekoracje klas, korytarzy i łączników szkolnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na dwóch salach gimnastycznych. Wokół szkoły znajduje się kompleks boisk i bieżnia.

Szkoła posiada miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów oraz plac zabaw utworzone w ramach Rządowego programu " Radosna Szkoła".

Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła udostępnia 4 sale lekcyjne dla dzieci przedszkolnych z Miejskiego Przedszkola Nr7 i Miejskiego Przedszkola Nr40

Uczniowie korzystają z czytelni i  biblioteki szkolnej, która także jest  skomputeryzowana. Dzieci i ich rodzice cały czas mogą korzystać z pomocy szkolnego pedagoga. Pielęgniarka pełni dyżury przez 3 dni w tygodniu.

W naszej szkole działa również świetlica,  czynna od godz. 6.30  do 16.00. Zapewnia ona uczniom opiekę, pomoc w odrobieniu zadań domowych i miłe spędzenie wolnego czasu. Uczniowie nasi korzystają także ze stołówki i sklepiku.

Odsłony: 3404