Dni otwarte

Harmonogram indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami – „Dni otwarte” w roku szkolnym 2018/2019

- 23.10.2018 godz. 17.00- 18.00
- 26.03.2019 godz. 17.00- 18.00
- 14.05.2019 godz. 17.00- 18.00

Zebrania klasowe rodziców w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w terminach ustalonych przez wychowawcę klasy w porozumieniu z rodzicami.

Odsłony: 2203