Innowacja pedagogiczna

Kategoria: Rodzice
Klasy IIa i IIb naszej szkoły brały udział w innowacji pedagogicznej pt."Powrót do korzeni - ożywiamy gwarę śląską u najmłodszych". Wychowawczynie tych klas: mgr Celina Unger i mgr Teresa Szydłowska-Kajzer, na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz podczas pracy w szkole, zauważyły, że uczniowie wybiórczo znają gwarę śląską, brakuje im umiejętności słuchania, wyciągania wniosków i konstruowania wypowiedzi. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba silniejszej więzi z regionem oraz swoboda wypowiedzi nie tylko w szkole, ale w różnych sytuacjach życiowych. Innowacja była realizowana we współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, który zorganizował gwarowy konkurs literacki pt. "Czytej bajtlom kożdy dziyń". Prace wyróżnione w konkursie były czytane naszym uczniom przez krzewicieli regionalizmu i kultury na Śląsku: felietonistę i prezentera radiowego Jerzego Ciurloka, Dyrektora Biblioteki Śląskiej Zbigniewa Kadłubka, zastępcy dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury Adama Kowalskiego i specjalistę od regionalizmu i krzewienia gwary śląskiej Adriana Góreckiego. Za każdym razem, po wysłuchaniu dwóch bajek, uczniowie w dyskusji prezentowali walory i negatywy poszczególnych utworów. Następnie w drodze głosowania wybrali zwycięską bajkę. Ostatecznym rezultatem było wyłonienie trzech bajek, które zostaną wydane w formie książki oraz wyemitowane w postaci słuchowiska radiowego. Po tej części innowacji uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, plakietki i naklejki. Następnie uczniowie przygotowali jasełka "Po śląsku" i przedstawili je pozostałym klasom naszej szkoły oraz swoim bliskim z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wykonali także komiksy dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych z wykorzystaniem poznanego słownictwa gwarowego. Dodatkowo każdy z uczestników innowacji został wyposażony w słownik gwary śląskiej - tzw. ślabikorz.