Kalendarz roku szkolnego

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
I semestr: 03.09.2018 – 18.01.2019 r.
II semestr: 21.01.2019 – 21.06.2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 luty - 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18  - 23 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 19 czerwca 2019 r.
6. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.  oraz  2 maja 2019 r.
  – szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

8. Rekolekcje szkolne 18 - 20 marca 2019 r.
9. Sprawdzian ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.

Odsłony: 3821