Nabór

Poprawiono: czwartek, 01, marzec 2018 Super User

Szanowni Rodzice!

 

Od 1 września 2018 r. nasza szkoła zaprasza Państwa dziecko

do klasy pierwszej.

Uczniom klas I zapewniamy:

 • naukę z możliwością realizacji indywidualnych zainteresowań
  w przestronnych, jasnych i kolorowych salach dobrze
  wyposażonych;

 • opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 630 do 1600;

 • zdrowe i pożywne posiłki w szkolnej stołówce;

 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;

 • korzystanie z biblioteki i czytelni;

 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w konkursach szkolnych, dzielnicowych, a także miejskich;

 • szeroki program imprez oraz uroczystości klasowych oraz ogólnoszkolnych;

 • organizację wycieczek, wyjść do kina i teatru;

 • udział w programach i projektach, w tym unijnych;

 • możliwość skorzystania z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego.

 

Zapisy do klasy I w sekretariacie SP3:

 

- dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywają się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (druk do pobrania).

Z uwagi na prawidłową organizację roku szkolnego 2018/2019 zwracamy się
z uprzejmą prośbą o jak najwcześniejsze zapisanie dziecka do klasy pierwszej.

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik w Rudzie Śląskiej należą następujące ulice:

 1. Bankowa

 2. Bujoczka

 3. Janasa

 4. Kościelna

 5. Ligonia

 6. Macieja

 7. Magazynowa

 8. Miarki

 9. Miłosza

 10. Mickiewicza

 11. Mielęckiego

 12. Morcinka

 13. Nałkowskiej

 14. Norwida

 15. Plac Chopina

 16. Powstańców

 17. Promienna

 18. Sieronia

 19. Smołki

 20. Stanisława

 21. Starowiejska

 22. Staszica

 23. Szyb Powietrzny

 24. Wieniawskiego

 25. Wolności od 1- 37 (nieparzyste), 2-20 (parzyste)

 26. Żeleńskiego

 - dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodziców, zgodnie z zamieszczonym niżej harmonogramem
i kryteriami postępowania rekrutacyjnego:

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp. 

rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym  

terminy 
w postępowaniu
rekrutacyjnym

terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 marca 2018 r.
do 16 marca 2018 r.

w godzinach pracy szkoły

od 7 maja 2018 r.
do 14 maja 2018 r.

w godzinach pracy szkoły

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  w tym dokonane 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

od 5 marca 2018 r.
do 19 marca 2018 r.

od 7 maja 2018 r.
do 15 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 marca 2018 r.

godz. 12:00

16 maja 2018 r.

godz. 12:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci pisemnego 
oświadczenia.

od 20 marca 2018 r.
do 26 marca 2018 r.

w godzinach pracy szkoły

od 16 maja 2018 r.
do 22 maja 2018 r.

w godzinach pracy szkoły

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 marca 2018 r.

godz. 12:00

24 maja 2018 r.

godz. 12:00

 

 

kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp. 

kryterium

liczba punktów

(maksymalna liczba punktów możliwych

do uzyskania)

dokumenty niezbędne do

potwierdzenia kryteriów

1. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do szkoły.

32 punktów

oświadczenie rodziców

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do przedszkola w obwodzie szkoły.

16 punktów

oświadczenie rodziców 

3.

Miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

4 punkty

zaświadczenia o zatrudnieniu wydane przez zakłady pracy rodziców w oryginale, które powinny być wystawione w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub oświadczenie o działalności gospodarczej

4.

Krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi zamieszkują
w obwodzie szkoły.

2 punkty

oświadczenie rodziców

DRUKI  DO  POBRANIA
 

ZGŁOSZENIE+ załączniki (dotyczy  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
WNIOSEK + załączniki (dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

 

Odsłony: 2435