Stołówka

Kategoria: Rodzice Opublikowano: czwartek, 01, maj 2014 Super User

Opłata za obiady  2018 r. będzie wynosić:

 kwiecień -  19 dni x 4zł = 76 zł

  maj      - 19 dni x 4zł = 76 zł

  czerwiec 15 dni x 4 zł = 60 zł


Informacje dotyczące obiadów:
Opłaty za obiady należy wpłacać na stolówce szkolnej u p. intendentki w środy w godzinach 6:30 - 10:30 lub u kierownika w świetlicy szkolnej.

W razie choroby dziecka trwającej dłużej niż 1 dzień można zmniejszyć opłatę za obiady w kolejnym miesiącu.
Podstawą odliczenia jest informacja o nieobecności dziecka w szkole przekazana przez rodziców osobiście lub telefonicznie p. intendentce lub kierownikowi świetlicy.
Odliczamy od drugiego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka.

Rezygnację z obiadów należy zgłasząc z wyprzedzeniem.

Istnieje możliwość wykupienia obiadu w danym dniu w trakcie przerwy obiadowej. Jednak pierwszeństwo odbioru  posiłku mają uczniowie z wykupionymi obiadami abonamentowymi.
Nie dajemy codziennej gwarancji dostępności poszczególnych dań, dlatego zachęcamy do wykupienia obiadów przynajmniej na 1 tydzień.

 

 

Odsłony: 1613