Filmy informacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna informują, że na oficjalnym kanale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej youtube zostały zamieszczone filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Prosimy zatem nauczycieli, uczniów i rodziców o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej materiałami.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k