Rada Rodziców Przedszkola

 

Przewodnicząca - Karolina Gul

Zastępca - Arkadiusz Żuk

Skarbnik - Martyna Kipka

Sekretarz - Magdalena Stępniak

Członek RR - Anna Malec

 

 

Regulamin Rady Rodziców przedszkola

 

Uchwały 2021/2022