Plan lekcji 2018/2019

1a  B.Hanke
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2     e_wczesnoszk sk    
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2 religia Ap2 e_wczesnoszk Ap2 j.angielski Ap2
3 9:50-10:35 religia Ap2 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2 e_wczesnoszk Ap2
5 11:40-12:25         e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk sk
6 12:55-13:40         j.angielski Ap2        
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

1b  G.Zaremba
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5     e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk sk religia Ap5
5 11:40-12:25     religia Ap5 j.angielski Ap7 j.angielski AI4    
6 12:55-13:40                    
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

1c  J.Czoik
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk AI4     j.angielski AI4
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk AI4 religia AI4 j.angielski AI4 e_wczesnoszk AI4 e_wczesnoszk AI4
5 11:40-12:25     e_wczesnoszk AI2     e_wczesnoszk sk religia AI4
6 12:55-13:40                    
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

2a  C.Unger
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45                    
2 8:55-9:40 religia Cp1 e_wczesnoszk Ap5     religia Cp1    
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap6 j.angielski Ap7
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk sk
5 11:40-12:25 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5
6 12:55-13:40 e_wczesnoszk Ap5     j.angielski Ap5 e_wczesnoszk Ap5 e_wczesnoszk Ap5
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

2b  T.Szydłowska-Kajzer
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 religia Ap6 e_wczesnoszk Ap6 religia Ap6 e_wczesnoszk Ap6 j.angielski Ap6
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk sk
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap6
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6 e_wczesnoszk Ap6
5 11:40-12:25         j.angielski Ap6     e_wczesnoszk Ap6
6 12:55-13:40                    
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    


2c  M.Szczurek
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45     e_wczesnoszk AI5     e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk sk
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk AI2 e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk AI5
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk AI5 religia AI5 e_wczesnoszk AI5 religia AI5
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk sk e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk AI5 e_wczesnoszk AI5
5 11:40-12:25 j.angielski AI5     e_wczesnoszk AI5     e_wczesnoszk AI5
6 12:55-13:40         j.angielski AI5        
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

3a  A.Lis
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.angielski Ap7 e_wczesnoszk Ap7         e_wczesnoszk Ap7
2 8:55-9:40 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 religia Ap7     e_wczesnoszk Ap7
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 zaj_komputer AI2 wf sk
4 10:45-11:30 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 e_wczesnoszk Ap7 religia Ap7
5 11:40-12:25 wf sk e_muzyczna Ap7 wf sk e_plastyczna Ap7 e_wczesnoszk Ap7
6 12:55-13:40             j.angielski Ap7    
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

4a  E.Zawada
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 wdż CI1         wf sg1 j.angielski AI5
2 8:55-9:40 historia BI1 informatyka-1/2 CI5 j.polski AI6 j.polski AI6 plastyka Cp3
-- --
3 9:50-10:35 matematyka Cp4 j.polski AI6 matematyka Cp4 przyroda CII2 j.polski AI6
4 10:45-11:30 zaj.zwych. AI6 muzyka Cp1 wf @ religia Cp1 matematyka Cp1
5 11:40-12:25 j.polski AI6 przyroda CII2 j.angielski CII1 -- -- matematyka Cp4
informatyka-2/2 CI5
6 12:55-13:40 religia Cp1 wf sk technika Ap7     wf sk
7 13:50-14:35     j.angielski AI4            
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

4b  K.Nadłonek
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45         historia BI1     plastyka Cp3
2 8:55-9:40 muzyka Cp3     wf sk informatyka-1/2 AI2 wf sg2
-- --
3 9:50-10:35 matematyka AI6 wdż CI1 j.angielski AI6 zaj.zwych. CI1 matematyka Bp6
4 10:45-11:30 przyroda CI1 j.angielski AI5 matematyka Bp6 j.angielski AI6 j.polski AI6
5 11:40-12:25 religia AI4 matematyka Bp6 -- -- przyroda Ap2 j.polski AI6
informatyka-2/2 CI5
6 12:55-13:40 technika Ap7 wf @     j.polski AI6 religia CI1
7 13:50-14:35 j.polski AI6 j.polski Ap6     wf sg2    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    


4c  M.Jonkisz-Urban
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.polski Bp7     technika Ap7        
2 8:55-9:40 matematyka Bp1 j.angielski AI6 j.angielski CII1 wdż CI1 j.angielski Ap6
3 9:50-10:35 wf sg2 matematyka Bp2 muzyka Cp3 religia Ap7 przyroda CII2
4 10:45-11:30 religia Cp1 plastyka Cp3 wf sg1 historia BI1 wf sg1
5 11:40-12:25 zaj.zwych. CI3 j.polski Ap2 matematyka Cp1 wf sg1 matematyka Bp2
6 12:55-13:40 -- -- j.polski Ap2 informatyka-1/2 AI2 przyroda CI3 j.polski Ap7
informatyka-2/2 CI5 -- --
7 13:50-14:35             j.polski Ap7    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

4d  M.Radziszewski
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45             technika Ap7    
2 8:55-9:40 -- -- wdż CI1 matematyka Bp2 wf sk matematyka Bp2
informatyka-2/2 AI2
3 9:50-10:35 matematyka Bp2 muzyka Cp3 wf @ religia AI6 wf sg2
4 10:45-11:30 religia Cp4 j.angielski CII4 j.polski CI3 plastyka Cp3 zaj.zwych. Bp6
5 11:40-12:25 przyroda CII2 wf sg2 historia BI1 matematyka Bp2 j.polski Ap2
6 12:55-13:40 j.angielski AI6 j.polski BI2 j.angielski CII4 j.polski Bp7 przyroda CII2
7 13:50-14:35 j.polski Bp7 informatyka-1/2 CI5            
-- --
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

4e  J.Korzec
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
18:00-8:45                    
28:55-9:40         matematyka Bp6 technika Ap7 wdż Cp1
39:50-10:35 informatyka-1/2 CI5 j.angielski Ap2 wf sg2 muzyka Cp3 wf sg1
-- --
410:45-11:30 j.angielski BI1 matematyka AI6 j.angielski AI6 przyroda CII2 matematyka Bp2
511:40-12:25 wf @ historia BI1 j.polski Ap2 matematyka Bp6 plastyka Cp3
612:55-13:40 j.polski Bp7 przyroda CII2 religia BI6 religia Bp6 j.polski Ap2
713:50-14:35 -- -- j.polski Bp7     j.polski Bp7 zaj.zwych. Bp2
informatyka-2/2 CI5
814:45-15:30     wf sg1            
915:40-16:25                    

 

5a  A.Golba
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 muzyka Cp3     wdż CI1 j.angielski CII1 j.polski Bp7
2 8:55-9:40 j.angielski CII1     wf sg1 j.polski Bp7 religia Bp6
3 9:50-10:35 historia BI1 informatyka-1/2 CI5 j.polski Bp7 historia BI1 technika Cp4
-- --
4 10:45-11:30 j.polski Bp7 j.polski Bp7 matematyka Bp2 matematyka BI6 wf @
5 11:40-12:25 matematyka Bp2 biologia CI1 zaj.zwych. Bp7 religia Cp1 geografia CII1
6 12:55-13:40 wf sg1 matematyka Bp2 plastyka Cp3 -- -- j.angielski CII1
informatyka-2/2 CI5
7 13:50-14:35     wf sg1            
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    


5b  I.Tomkowicz
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45     muzyka Cp3         wdż CI1
2 8:55-9:40 j.polski CI3 j.polski Bp7 informatyka-1/2 CI5 wf sg1 j.polski Cp4
-- --
3 9:50-10:35 religia Bp6 historia BI1 matematyka Bp2 biologia CI3 matematyka Bp2
4 10:45-11:30 j.angielski CII1 matematyka Bp2 j.polski BI6 religia Bp6 j.angielski CII1
5 11:40-12:25 historia BI1 technika Cp4 zaj.zwych. Bp2 j.polski CI1 wf @
6 12:55-13:40 matematyka Bp2 j.angielski CI1 wf sk plastyka Cp3 geografia CI3
7 13:50-14:35 wf sg2     -- --        
informatyka-2/2 CI5
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

5c  I.Konieczniak-Bukowska
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.polski BI1 wf sg1 biologia CII2 informatyka-1/2 CI5    
-- --
2 8:55-9:40 matematyka Bp2 matematyka Bp2 technika CI1 matematyka Bp2 j.angielski CI1
3 9:50-10:35 j.angielski Cp1 j.polski BI2 historia BI1 j.polski BI2 plastyka Cp3
4 10:45-11:30 religia Bp6 historia BI1 wf @ zaj.zwych. CI1 j.polski Cp3
5 11:40-12:25 muzyka Cp1 -- -- j.polski BI2 j.angielski CII4 wf @
informatyka-2/2 CI5
6 12:55-13:40 wf sk     religia Bp6 wdż CI1 matematyka Bp2
7 13:50-14:35                 geografia CI3
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

5d  M.Bandura
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.polski BI2 wdż Cp4 wf sg1     j.polski BI2
2 8:55-9:40 religia Bp6 j.angielski CII1 matematyka Cp4 matematyka Cp4 biologia CII2
3 9:50-10:35 wf sg1 matematyka Cp4 j.polski BI2 j.polski Bp2 matematyka @
4 10:45-11:30 muzyka Cp3 j.polski BI2 geografia CI1 wf @ zaj.zwych. Cp4
5 11:40-12:25 j.angielski CI1 wf @ plastyka Cp3 religia Cp4 historia BI1
6 12:55-13:40 historia BI1 informatyka-1/2 CI5 technika Cp4 j.angielski CII4 -- --
-- -- informatyka-2/2 CI5
7 13:50-14:35                    
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    

 

5e  A.Globisz
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45     geografia CI3 matematyka Cp4 wdż CI1    
2 8:55-9:40 wf sg2 religia Bp6 j.polski BI2 j.angielski CII1 j.polski BI2
3 9:50-10:35 muzyka CI1 j.angielski CII4 wf @ matematyka Cp4 wf @
4 10:45-11:30 j.polski BI2 j.polski CI1 j.angielski CII4 religia Bp7 historia BI2
5 11:40-12:25 plastyka Cp3 matematyka @ historia @ j.polski BI2 matematyka CI1
6 12:55-13:40 biologia CI3 technika Cp4 informatyka-1/2 CI5 wf @ zaj.zwych. BI2
-- --
7 13:50-14:35                 -- --
informatyka-2/2 CI5
8 14:45-15:30                    
9 15:40-16:25                    


6a  J.Muskus
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 -- -- j.angielski-1/2 CII4 j.polski BI6 matematyka Bp2 matematyka Bp2
j.angielski-2/2 CII1 j.angielski-2/2 CI1
2 8:55-9:40 wf sg1 muzyka Cp3 przyroda CII2 wf @ wf sg1
3 9:50-10:35 przyroda CII2 j.polski BI6 religia CI1 j.polski BI6 zaj_komputer-1/2 CI5
j.angielski-2/2 CII1
4 10:45-11:30 matematyka Bp2 przyroda CII2 hist.ispoł BI1 zaj.zwych. @ j.polski BI6
5 11:40-12:25 j.polski BI6 matematyka Bp2 wf sg1 plastyka Cp3 j.angielski-1/2 CII4
zaj_komputer-2/2 CI5
6 12:55-13:40 j.polski BI6 hist.ispoł BI1 matematyka Bp2        
7 13:50-14:35 religia Bp6 zaj.technicz Cp4            
8 14:45-15:30 j.angielski-1/2 CII4                
-- --
9 15:40-16:25                    

 

6b  E.Józefczak
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.polski BI6 przyroda CII2         j.angielski CII4
2 8:55-9:40 j.angielski CII4 matematyka Bp1     -- -- j.polski BI6
zaj_komputer-2/2 CI5
3 9:50-10:35 plastyka Cp3 wf @ zaj_komputer-1/2 CI5 matematyka Bp1 przyroda CII4
-- --
4 10:45-11:30 matematyka Bp1 j.polski BI6 matematyka Bp1 j.angielski CII1 wf @
5 11:40-12:25 wf @ j.polski BI6 j.polski BI6 hist.ispoł BI1 matematyka Bp1
6 12:55-13:40 przyroda CII2 muzyka Cp3 wf @ j.polski BI6 religia Bp6
7 13:50-14:35 hist.ispoł BI1     zaj.technicz Cp3 zaj.zwych. CII2    
8 14:45-15:30         religia Bp6        
9 15:40-16:25                    

 

6c  T.Szepe
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45             j.polski BI6    
2 8:55-9:40 -- -- przyroda CII2 zaj.technicz Cp3 plastyka Cp3 j.angielski CII4
zaj_komputer-2/2 CI5
3 9:50-10:35 j.polski BI6 matematyka Bp1 j.polski Bp1 wf sg1 j.polski BI6
4 10:45-11:30 j.polski BI6 religia Bp6 przyroda CII2 zaj.zwych. Bp1 przyroda @
5 11:40-12:25 wf sg1 muzyka Cp3 matematyka Bp1 matematyka Bp1 wf sg1
6 12:55-13:40 matematyka Bp1 j.polski BI6 hist.ispoł BI1     matematyka Bp1
7 13:50-14:35 j.angielski CII4 wf @ j.angielski Bp7     religia Bp6
8 14:45-15:30 hist.ispoł BI1 zaj_komputer-1/2 CI5            
-- --
9 15:40-16:25                    


7a  P.Kubizna
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45     j.angielski-1/2 Bp1         wf-1/2 sg2
j.niemiecki-2/2 CII1 j.angielski-2/2 CII1
2 8:55-9:40 j.polski BI2 j.polski BI2 matematyka Bp1     matematyka Bp1
3 9:50-10:35 matematyka Bp1 geografia CI3 biologia CII2 -- -- j.polski BI2
informatyka-2/2 CI5
4 10:45-11:30 fizyka CI3 matematyka Bp1 informatyka-1/2 CI5 chemia CI3 geografia CI3
wf-2/2 sg2
5 11:40-12:25 j.angielski-1/2 CII1 religia BI2 zaj.zwych. CI1 biologia CII2 religia Bp6
wf-2/2 sg2
6 12:55-13:40 wf-1/2 sg2 chemia CI3 j.polski BI2 j.angielski-1/2 CII1 fizyka Cp4
j.angielski-2/2 CII1 wf-2/2 sg2
7 13:50-14:35 muzyka Cp3 wf-1/2 sg2 wf-1/2 sg2 j.polski BI2 historia BI2
j.angielski-2/2 CII1 j.niemiecki-2/2 CII1
8 14:45-15:30 plastyka Cp3 j.niemiecki-1/2 CII1 historia BI1 j.niemiecki-1/2 CII1    
wf-2/2 sg2 -- --
9 15:40-16:25       doradz.zaw. CII4        

 

7b  M.Biedrzycki
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45     j.polski BI2 -- -- matematyka Bp1    
j.angielski-2/2 CII1
2 8:55-9:40 biologia CII2 geografia CI3 geografia CII4 chemia CI3 historia BI1
3 9:50-10:35 j.polski BI2 religia Bp6 j.polski BI6 religia Bp6 fizyka CI3
4 10:45-11:30 informatyka-1/2 CI5 wf-1/2 sg1 historia @ j.polski BI2 matematyka Bp1
wf-2/2 sg1 informatyka-2/2 CI5
5 11:40-12:25 matematyka Bp1 j.angielski-1/2 CII1 chemia CI3 zaj.zwych. CII1 j.polski BI2
wf-2/2 sg1
6 12:55-13:40 muzyka Cp3 -- -- wf-1/2 sg1 biologia CII2 plastyka Cp3
j.angielski-2/2 CII1 j.niemiecki-2/2 CII1
7 13:50-14:35 wf-1/2 sg1     matematyka Bp1 j.angielski-1/2 CII1 wf-1/2 sg1
j.angielski-2/2 CII1 wf-2/2 sg1 j.niemiecki-2/2 CII1
8 14:45-15:30 j.angielski-1/2 CII1     j.niemiecki-1/2 CII1 fizyka CI3 j.niemiecki-1/2 CII1
-- -- -- -- wf-2/2 sg1
9 15:40-16:25                    

 

8a  K.Magdziok
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 matematyka Bp1     matematyka Bp1 chemia CI3    
2 8:55-9:40 j.polski Bp7 e_dla_bezp Cp4 wf sg2 religia Bp6 informatyka-1/2 CI5
-- --
3 9:50-10:35 j.niemiecki CII4 j.angielski CII1 geografia CII4 j.polski Bp7 j.polski Bp7
4 10:45-11:30 wf sg2 wf sg2 j.angielski CII1 matematyka Bp2 historia BI1
5 11:40-12:25 j.angielski @ j.polski Bp7 religia Bp6 wos @ wf sg2
6 12:55-13:40 fizyka Cp4 j.niemiecki CII4 j.polski Bp7 historia BI1 matematyka Bp7
7 13:50-14:35 wos BI2 biologia CII2     fizyka CI3 zaj.zwych. BI1
8 14:45-15:30     chemia CI3     -- -- doradz.zaw. CII4
informatyka-2/2 CI5
9 15:40-16:25                    


8b  M.Jendrosz
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 -- --     j.polski Bp7 wos BI1 matematyka Bp1
informatyka-2/2 CI5
2 8:55-9:40 fizyka Cp4 wos BI1 chemia CI3 biologia CII2 zaj.zwych. CII1
3 9:50-10:35 j.angielski CII1 wf sg2 matematyka Bp6 j.angielski CII1 historia BI1
4 10:45-11:30 j.niemiecki @ j.angielski CII1 religia BI2 j.niemiecki CII4 j.polski Bp7
5 11:40-12:25 j.polski Bp7 geografia CI3 fizyka CII2 j.polski Bp7 chemia CI3
6 12:55-13:40 religia Bp6 j.polski Bp7 wf sg2 matematyka Cp4 wf sg2
7 13:50-14:35 doradz.zaw. Cp4 matematyka Bp1 historia BI1 wf @ e_dla_bezp Cp3
8 14:45-15:30                 informatyka-1/2 CI5
-- --
9 15:40-16:25                    

 

8c  M.Kalisz
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 religia Bp6 informatyka-1/2 CI5 geografia CI3 j.angielski CII4    
-- --
2 8:55-9:40 j.polski BI6 j.polski BI6 j.polski BI6 historia BI1 chemia CI3
3 9:50-10:35 wos CI3 wf sg1 wf sg1 wos @ wf @
4 10:45-11:30 biologia CII2 matematyka Cp4 matematyka Cp4 matematyka Cp4 j.angielski CII4
5 11:40-12:25 j.niemiecki CII4 j.niemiecki CII4 e_dla_bezp Cp4 j.polski BI6 j.polski BI6
6 12:55-13:40 zaj.zwych. CI1 religia Bp6 chemia CI3 wf sg1 matematyka CII4
7 13:50-14:35     historia BI1 fizyka Cp4 -- -- fizyka Cp4
informatyka-2/2 CI5
8 14:45-15:30         j.angielski CII4        
9 15:40-16:25                    

 

8d  M.Wyrwich
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Ptek
P S P S P S P S P S
1 8:00-8:45 j.niemiecki CII4 wos BI1 informatyka-1/2 CI5 j.polski Bp7 -- --
-- -- informatyka-2/2 CI5
2 8:55-9:40 matematyka @ j.angielski CII4 fizyka @ wos BI6 j.polski Bp7
3 9:50-10:35 j.polski Bp7 j.polski Bp7 chemia CI3 j.niemiecki CII4 matematyka Bp1
4 10:45-11:30 zaj.zwych. CII4 geografia CI3 j.polski Bp7 wf sg2 wf sg2
5 11:40-12:25 fizyka Cp4 matematyka Bp1 religia @ e_dla_bezp CI3 religia Bp7
6 12:55-13:40 j.angielski CII4 wf sg2 historia @ matematyka Bp1 historia BI1
7 13:50-14:35     chemia CI3 j.angielski CII4     biologia CII2
8 14:45-15:30         wf sg2        
9 15:40-16:25                    
Odsłony: 7586