• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Wpłaty na Radę Rodziców

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 tworzą przewodniczący Rad Klasowych.

Pracom Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 przewodniczą:

Przewodnicząca - Sylwia Szczepanik

Zastępca - Katarzyna Gralinska

Skarbnik - Beata Niesler

Członek - Andrzej Pająk

Protokolant - Joanna Domachowska

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Kozioł

Joanna Podkowa

Monika Drążkiewiecz

Zarząd Rady Rodziców prowadzi comiesięczne spotkania  w świetlicy szkolnej w dni, kiedy odbywają się dni otwarte
dla rodziców na 30 min przed ich rozpoczęciem.

Działalność Rady Rodziców jest finansowana z dobrowolnych składek, które w roku szkolnym 2019/2020 umownie wynoszą:

50 zł za jedno dziecko w szkole.

Składki przyjmują w klasach skarbnicy klasowi.

Klasa, która do 15 stycznia zbierze całą wymagana kwotę (50 zł na jednego ucznia danej klasy) otrzyma zwrot w wysokości 10 % wpłat)

Wpłaty można również dokonywać na konto RADA RODZICÓW SP3
proszę podać Nazwisko i KLASĘ

PKO BP 98 1020 2401 0000 0602 0396 2214