Najważniejsze dokumenty

Statut szkoły

Statut szkoły

Wprowadzone zmiany w statucie

Program profilaktyczno - wychowawczy

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

 

Regulamin Balu Ósmoklasisty

Regulamin Balu Ósmoklasisty