SKO

Zachęcamy uczniów i rodziców naszej szkoły do zapoznania się z programem Szkolnych Kas Oszczędności. Informacje o programie:

  • - dla chętnych uczniów;
  • - 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta;
  • - oprocentowanie zmienne 2,5% w skali roku (do kwoty 2500 zł);
  • - atrakcyjny serwis internetowy dostosowany do potrzeb dzieci;
  • - tygodniowa kapitalizacja odsetek;
  • - warunkiem założenia konta jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (druk do pobrania u wychowawcy);
  • - do programu można przystąpić w ciągu całego roku szkolnego.

Więcej informacji udzielą wychowawcy klas.

Przydatne linki:
http://www.pkobp.pl/sko
http://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/o-sko/
http://www.youtube.com/SKOedu