• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Zmiana opłat - przedszkole

Drodzy Rodzice, 
 
Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została opublikowana Uchwała nr PR.0007.140.2024 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska (link do uchwały:  https://dzienniki.slask.eu/legalact/2024/4681/

W wyniku zmiany uchwały nr PR.0007.65.2023 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska od 1 września 2024 r.  w rudzkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie pobierana będzie opłata w wysokości 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Pozostała treść zmienionej uchwały (dotycząca ulg i zwolnień) pozostaje bez zmian.

Więcej artykułów…