• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Zielona Pracownia

15 października 2021 r. w naszej szkole została otwarta ekopracownia biologiczno-chemiczna "Nasza Ziemia". Gościem był Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pan Tomasz Bednarek. Towarzyszli mu również Dyrekcja naszej szkoły oraz uczniowie.

Wyposażenie ekopracowni to koszt ponad 35 tys. W naszej ekopracowni pojawiły się pomoce dydaktyczne (monitor interaktywny, plansze edukacyjne, zestawy edukacyjne dla uczniów w trzech modułach: woda, powietrze i energia), miejsce do mikroskopowania oraz nowoczesne umeblowanie i miejsce do świadomej segregacji odpadów.

Pomysłodawczynią jest Pani Marcelina Jonkisz-Urban, nauczycielka biologii i chemii, która zaproponowała wygląd ekopracowni i jej wyposażenie. Otwarcie nastąpiło przez przecięcie zielonej wstęgi przez uczennicę klasy 7c. Całą uroczystość uświetniły doświadczenia wykonane przez uczennice naszej szkoły.

Do konkursu wpłynęło 133 wnioski, z których 61 oceniono pozytywnie.

 

 

 13grudnia logo 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Organizatorem projektu jest Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, a patronat nad wydarzeniem objęli Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i ich efektów w zakładce „Gdy gaśnie pamięć ludzka, mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”.

Zebrania z rodzicami

6 września


16.30 - 1a, 2c
16.45 - 1b, 3a
17.00 - 1c, 3b
17.15 - 2a, 3c
17.30 - 2b, 4a
17.45 - 4b

7 września


16.30 - 5a, 7d
16.45 - 5b, 7e
17.00 - 5c, 8a
17.15 - 6a, 8b
17.30 - 7a, 8c
17.45 - 7b, 8d
18.00 - 7c, 8e