• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Wpłaty na Radę Rodziców

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 tworzą przewodniczący Rad Klasowych.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca - Joanna Domachowska
Zastępca -Andrzej Pająk
Skarbnik - Katarzyna Gralińska
Członek - Beata Suligowska - Diotallewi
Protokolant - Elżbieta Dzierzęga

Komisja Rewizyjna:

Joanna Skerczyńska

Bożena Piechaczek

Beata Zdziechowiecka - Mimiec

 

Zarząd Rady Rodziców prowadzi comiesięczne spotkania w szkole. Działalność Rady Rodziców jest finansowana z dobrowolnych składek, które w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą: 80 zł za każde dziecko w szkole.

Rodzice dokonują wpłatę składki indywidualnie lub skarbnikowi klasy, by ten mógł wpłacić całość na podane konto:
PKO BP 98 1020 2401 0000 0602 0396 2214 z dopiskiem: RR za rok 2021/2022, klasa, nazwisko i imię dziecka. Potwierdzenie wpłat indywidualnych należy zgłosić do skarbnika swojej klasy.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły doposażają szkołę w niezbędny sprzęt lub urządzenia służące poprawie warunków.

Klasa, która do końca roku kalendarzowego, zbierze całą wymaganą kwotę otrzyma zwrot w wysokości 10 % tej kwoty.