Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00- z języka polskiego, 16 kwietnia 2019 r. o godz.9:00 -z matematyki i 17 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00- z języków obcych.

W związku z zaistniałą sytuacją konieczne były zmiany organizacyjne dotyczące przebiegu egzaminu:

- egzamin w domu rodzinnym uczennicy odbędzie się zgodnie z planem,
- uczniowie posiadający dostosowania wymagań będą pisali wszystkie egzamin w sali Cp 3 oraz CI 3,
- egzamin z języka niemieckiego odbędzie się w sali CI 1,
- pozostali uczniowie będą pisali wszystkie egzaminy w sali gimnastycznej.


Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię, gdzie będą mogli zostawić swoje okrycia i rzeczy osobiste.
Przypominam, że NIE MOGĄ korzystać z urządzeń elektronicznych tj. telefon komórkowy, smartfon, smartwatch, kalkulator.
Do sali egzaminacyjnej zabierają ze sobą jedynie CZARNY DŁUGOPIS, małą BUTELKĘ WODY MINERALNEJ oraz LINIJKĘ (na matematykę).

O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Strajk - nowe informacje

Szanowni Państwo!

W naszej szkole nadal trwa akcja strajkowa.

Przypominamy, że dni 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku zostały ustalone jako dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (nie ma zajęć lekcyjnych). W tych dniach odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Dla dzieci, którym Rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. W tych dniach stołówka szkolna nie wydaje obiadów, w związku z czym prosimy o zapewnienie dzieciom odpowiedniego prowiantu.

N.Maksym

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,
informuję, że nauczyciele naszej szkoły przystępują do strajku, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńcze w tym czasie. Zapewnienie opieki odbędzie się zgodnie z planem pracy szkoły, tj. tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku jeśli dziecko z niego korzysta. Uczniowie będą mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie szkoły.

O wszelkich zmianach dotyczących strajku będę Państwa na bieżąco informować poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły oraz zamieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do szkoły.

Z poważaniem
Barbara Szklarska

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Szanowni Rodzice,

W związku z poleceniem służbowym Śląskiego Kuratora Oświaty przekazuję Państwu informację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem
Barbara Szklarska

 

Czytaj więcej: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja dotycząca strajku

Szanowni Rodzice!

W przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Joanny von Schaffgotsch - Gryzik w Rudzie Śląskiej referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.

W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany
od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) strajk nauczycieli
i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole
i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z trudnościami dla Państwa i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie im w tych dniach opieki. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia 2019 r., abym mogła zorganizować zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Będę z Państwem w kontakcie.

Prosimy o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Z poważaniem

Barbara Szklarska

Czytaj więcej: Informacja dotycząca strajku

Kampania „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół z terenu województwa śląskiego

zapraszamy do udziału
Kampanii pod hasłem  „Wiem…, więc jestem bezpieczny”

prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka realizowana w roku szkolnym 2018/2019, tj. od lutego do czerwca 2019 r.

Cele Kampanii:

  • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa

oraz

  • podnoszenie kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kształcenia samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  • bezpieczeństwo uczniów, w tym bezpieczeństwo w Internecie.

 

Po więcej informacji zapraszamy tutaj