• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Charakterystyka szkoły

Szkoła mieści się w budynku o kubaturze 31 tys. m 3 usytuowanym w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda. Otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1985 roku. Wówczas naukę rozpoczęło ponad 1200 uczniów. Do ich dyspozycji udostępniono 31 sal lekcyjnych, 2 pracownie polonistyczne, pracownię matematyczno - fizyczną, chemiczną, geograficzną, przyrodniczą i 2 pracownie techniczne oraz salę gimnastyczną. Ponadto na terenie szkoły działała świetlica, biblioteka, stołówka i sekretariat szkoły.

Klasy młodsze zajmują segment A, gdzie usytuowane są wszystkie pracownie nauczania początkowego. W segmentach B i C uczą się głównie klasy IV - VIII.

Szkoła wyposażona jest w bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wszystkie sale lekcyjne oraz pracownie są doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne. Ponadto, szkoła posiada 2 doskonale wyposażone pracownie komputerowe, 2 pracownie matematyczne, 3 pracownie polonistyczne, pracownię biologiczno - geograficzną i biologiczno - chemiczną, pracownię techniki, matematyki i fizyki, 2 pracownie językowe, pracownię kuchenną, pracownię plastyki i muzyki oraz pracownię historii, a także multimedialną salę konferencyjną.

Nauczyciele dbają o czystość oraz estetyczne dekoracje klas, korytarzy i łączników szkolnych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej. Wokół szkoły znajduje się wyremontowany w 2018 roku kompleks boisk sportowych do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej oraz do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, a także bieżnia do sprintu 60m o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal oraz tor rowerowy.

Uczniowie korzystają z czytelni i biblioteki szkolnej, która także jest skomputeryzowana. Dzieci i ich rodzice cały czas mogą korzystać z pomocy szkolnego pedagoga oraz psychologa. Pielęgniarka pełni w szkole dyżury przez 3 dni w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

Szkoła posiada miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów oraz plac zabaw utworzone w ramach Rządowego programu " Radosna Szkoła", a także bogato wyposażoną Szkolna Izbę Tradycji.

W naszej szkole działa również świetlica, czynna od godz. 6.30 do 16.00. Zapewnia ona uczniom opiekę, pomoc w odrobieniu zadań domowych i miłe spędzenie wolnego czasu. Nasi uczniowie korzystają także ze stołówki i sklepiku.

Od roku szkolnego 2021/2022 utworzono pięc oddziałów przedszkolnych.