Pracownicy

Kategoria: Stałe

Dyrektor szkoły:

mgr Szklarska Barbara

 

Wicedyrektor szkoły:

mgr Joanna Stefańska

mgr Maksym Nadina

Sekretariat szkoły:

Czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Główna księgowa:

Polczyk Jolanta

Referent:

Jegerczyk Katarzyna

Kalinowska Karolina

 

Grono Pedagogiczne:

Adamczyk Jacek - geografia

Adler Tomasz – religia protestancka

Bandura Małgorzata – matematyka, chemia

Biedrzycki Mateusz – j.angielski

Brabańska Bożena - religia

Chmielarska Iwona - tyflopedagog

Czoik Joanna – edukacja wczesnoszkolna

Dziuba Beata – plastyka, muzyka

Filipiak Katarzyna - technika

Furtek Bożena - bibliotekarz

Gajczewska Gabriela - wychowanie fizyczne

Gawron Jolanta - pedagog

Globisz Anna – j.polski

Golba Anna – j.polski

Góra Magdalena – j.polski, j.niemiecki

Hanke Barbara – edukacja wczesnoszkolna

Hann-Lesiuk Marianna – j.niemiecki

Ilewicz Jolanta – fizyka, matematyka

Jendrosz Marcin – j.angielski, informatyka

Jonkisz-Urban Marcelina – chemia, biologia, przyroda

Józefczak Ewa – przyroda, biologia

Kalisz Małgorzata - wychowanie fizyczne

Konieczniak-Bukowska Izabela – informatyka, technika

Korzec Jacek – matematyka

Kubizna Piotr - wychowanie fizyczne

Lewandowska Aleksandra - wos

Lis Aneta – edukacja wczesnoszkolna, technika

Magdziok Karina - historia

Maksym Nadina – wicedyrektor szkoły, j.angielski

Mandrella Antonina – j.angielski

Meiksner Marta - j.polski

Michalik Elżbieta – religia, wychowanie do życia w rodzinie

Michałek Magdalena - psycholog

Muskus Joanna – j.polski

Nadłonek Karolina – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Plich-Adamska Iwona – kierownik świetlicy

Radziszewski Michał – j.angielski

Skutela Urszula – wychowawca świetlicy

Smolorz Aleksandra – wychowawca świetlicy

Stefańska Joanna – wicedyrektor szkoły, wychowawca świetlicy

Sus Agnieszka - muzyka

Szczurek Mariola – edukacja wczesnoszkolna

Szepe Tatiana - matematyka

Szklarska Barbara – dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy

Szydłowska - Kajzer Teresa – edukacja wczesnoszkolna

Tomkowicz Iwona - matematyka

Unger Celina – edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz

Wagner Anna – j.polski

Wolnik Marek ks. - religia

Wyppich Izabela - historia

Wyrwich Małgorzata – j.angielski, doradztwo zawodowe

Zaremba Grażyna – edukacja wczesnoszkolna

Zawada Emilia – j.polski

Zimała Mirosław – j.angielski

Zowada Natalia – logopeda, wychowawca świetlicy

 

Pedagog szkolny:

mgr Juraszek Katarzyna

 

Psycholog szkolny:

mgr Michałek Magdalena

 

Logopeda:

mgr Zowada Natalia

 

Tyflopedagog:

mgr Chmielarska Iwona

 

Surdopedagog:

mgr Wyrwich Małgorzata

 

Doradztwo zawodowe:

mgr Wyrwich Małgorzata

Świetlica szkolna:

mgr Plich-Adamska Iwona - kierownik świetlicy

mgr Skutela Urszula

mgr Smolorz Aleksandra

mgr Stefańska Joanna

mgr Szklarska Barbara

mgr Zowada Natalia

 

 

 

Biblioteka szkolna:

mgr Furtek Bożena

mgr Unger Celina

 

Pracownicy stołówki:

Jagielska Dorota, Johna Barbara, Gruszka Grażyna, Loncierz Grażyna, Beata Płóciennik

 

Pracownicy obsługi:

- woźna
- sprzątaczki
- konserwator
- dozorcy
 
Odsłony: 8695