• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • html slider
 • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Rekrutacja 2024/2025

 

dzien otwarty 2024

 

 

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3

na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik

w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej zgodnie

z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Rekrutacja do I klas rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem 

od 4 marca 2024  do  15 marca 2024 w godzinach pracy szkoły.

Nabór kandydatów do pierwszych klas w roku 2024/2025 odbywa się poprzez stronę:

http://rudaslaska.podstawowe.vnabor.pl

Wypisane w systemie dokumenty, wydrukowane, podpisane przez rodziców wraz z wymaganymi zaświadczeniami proszę składać w sekretariacie szkoły

w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2024 do godz. 14:30.

                                        

Po tym terminie system zostaje zamknięty.

Rodzice dzieci spoza obwodu zobligowani są do złożenia w sekretariacie

w nieprzekraczalnym terminie 

od 21.03.2024r.  do 28.03.2024 w godzinach pracy szkoły

dokumentu potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.

Niezłożenie potwierdzenia woli skutkuje odrzuceniem wniosku kandydata do naboru!

Rodzice dzieci z obwodu wypełniają i drukują Zgłoszenie wraz z oświadczeniami, natomiast rodzice dzieci spoza obwodu wypełniają i drukują Wniosek  wraz z oświadczeniami oraz potwierdzenie woli. 


 

 

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik
w Rudzie Śląskiej należą następujące ulice:

 1.  Bankowa                                                  
 2.  Bujoczka
 3.  Janasa
 4.  Kościelna
 5.  Ligonia
 6.  Lema
 7.  Macieja
 8.  Magazynowa
 9.  Miarki
 10.  Miłosza
 11.  Mickiewicza
 12.  Mielęckiego
 13.  Morcinka
 14.  Nałkowskiej
 15.  Norwida
 16.  Plac Chopina
 17.  Powstańców
 18.  Promienna
 19.  Sieronia
 20.  Smołki
 21.  Stanisława
 22.  Starowiejska
 23.  Staszica
 24.  Szyb Powietrzny
 25.  Wieniawskiego
 26.  Wolności od 1- 37 (nieparzyste), 2-20 (parzyste)
 27.  Żeleńskiego