• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Wpłaty na Radę Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca - Joanna Domachowska

Zastępca -Justyna Słota

Skarbnik – Monika Drążkiewicz

Członek – Elżbieta Molus

Protokolant – Joanna Podkowa

Komisja Rewizyjna:

Beata Zdziechowiecka – Mimiec

Agnieszka Sziurnicka

Anna Kopeć

 

 

Zarząd Rady Rodziców prowadzi comiesięczne spotkania w szkole.

Działalność Rady Rodziców jest finansowana z dobrowolnych składek Rodziców.

Proponowana kwota składki w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: 100 zł za każde dziecko w szkole.

Rodzice dokonują wpłat składek indywidualnie na podane konto:

PKO BP 98 1020 2401 0000 0602 0396 2214 z dopiskiem: RR za rok 2022/2023, klasa, nazwisko i imię dziecka.

Potwierdzenie wpłat indywidualnych można przedstawić skarbnikowi swojej klasy .

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły doposażają szkołę w niezbędny sprzęt lub urządzenia służące poprawie warunków dzieci.

Klasa, która sumarycznie zbierze 75% wpłat sugerowanej kwoty - otrzyma zwrot w wysokości 10 % swoich wpłat. Pieniadze te należy przeznaczyć dla dzieci np. na zakup biletów do kina czy dopłatę do wycieczki szkolnej.