Rada Rodziców (2)

Kategoria: Rodzice

 Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 tworzą przewodniczący Rad Klasowych.

Pracom Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 przewodniczą:

Komisja Rewizyjna:

..................
.................

Zarząd Rady Rodziców prowadzi comiesięczne spotkania  w świetlicy szkolnej w dni, kiedy odbywają się dni otwarte
dla rodziców na 30 min przed ich rozpoczęciem.

Działalność Rady Rodziców jest finansowana z dobrowolnych składek, które w roku szkolnym 2016/2017 umownie wynoszą:

50 zł za jedno dziecko w szkole,
po 40 zł za każde z dwójki dzieci w szkole,
po 30 zł za każde z trójki dzieci w szkole.

Składki przyjmują w klasach skarbnicy klasowi.

Klasa, która do 15 stycznia zbierze całą wymagana kwotę (50 zł na jednego ucznia danej klasy) otrzyma zwrot w wysokości 10 % wpłat)

Wpłaty można również dokonywać na konto RADA RODZICÓW SP3
proszę podać Nazwisko i KLASĘ

PKO BP 98 1020 2401 0000 0602 0396 2214

Odsłony: 138