• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Zdrowe żywienie

W ostatnim czasie nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.: „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowe żywienie - mądre myślenie" było wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed prowadzeniem niezdrowego stylu życia.
We wszystkich klasach zajęcia przebiegły standardowo wg scenariuszy zajęć, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Dla szkoły przygotowano raport z ewaluacji zajęć profilaktycznych potwierdzający pozytywny efekt podjętych działań. Pod wpływem warsztatów profilaktycznych zwiększyła się wśród uczniów wiedza na temat zdrowia, zdrowej żywności oraz żywności przetworzonej, a także szkodliwości jedzenia przetworzonej i niezdrowej żywności. Ponadto uczniowie poznali i utrwalili zasady prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od niezdrowej żywności i używek kształtując tym samym postawy prozdrowotne.

Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów:

Każde spotkanie trwało 90 minut. Scenariusze zajęć dopasowano do grupy wiekowej uczniów.
Podczas warsztatu uczestnicy poznali definicję zdrowia i żywności przetworzonej, wymieniając produkty kojarzone z tą kategorią artykułów. Za sprawą odpowiednio przystosowanych do wieku i możliwości poznawczych ćwiczeń aktywizujących i materiałów filmowych podejmowali dyskusję na temat zdrowia, propagując zdrowy tryb życia.
Warsztaty realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z niezdrowym odżywaniem i prowadzeniem niezdrowego stylu życia, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywano dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe.

Przeprowadzenie badań ankietowych „przed i po”, sporządzenie raportu z ewaluacji.

Badania uczniów przeprowadzono metodą audytoryjną, przy użyciu narzędzia CORIGO. Jest to jedyne narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
Konstrukcja narzędzia gwarantuje kompletność pozyskiwanych od każdego ucznia danych. Wyniki ankiet zostały zebrane w sposób pozwalający zachowań anonimowość. Na podstawie otrzymanych wyników dla naszej szkoły został sporządzony i przekazany raport z ewaluacji zajęć warsztatowych.

Uczniowie mogą dołączyć do internetowej społeczności i wzajemnie inspirować się do pozytywnych działań: www.facebook.com/profilaktykapozytywna

Nadina Maksym

BAJTEL SZYCHTA

W październiku uczniowie klas szóstych wybrali się na niezwykłą wycieczkę edukacyjną. Odwiedzili Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu i poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czym jest kultura śląska? Kim jest hajer? Jak powstaje węgiel? Jak wygląda świat pod ziemią?
Bajtel Szychta to wyjątkowy event w formie zabawy, dzięki któremu dzieci mogły wcielić się w rolę górnika i na własnej skórze odczuć trudy pracy pod ziemią. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali oryginalny, sztygarski strój roboczy i ekwipunek w postaci kasku z lampą górniczą. W trakcie zajęć poznawali realia pracy w kopalni, wykonywali różnorodne zadania, takie jak urabianie węgla kilofem, cięcie drewna, skręcanie metalowych elementów, a także brali udział w improwizowanej akcji ratowniczej.
Bajtel Szychta okazała się być doskonałym sposobem na integrację grupy i wspólne spędzanie czasu. Nie ma też lepszego miejsca, by poznać historię górnictwa węglowego, pogłębić wiedzę o własnej tożsamości, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego górnictwa, geografii, geologii, fizyki, chemii i wielu innych przedmiotów.

Nadina Maksym

 

Warsztaty ekologiczne

Uczniowie starszych klas biorą udział w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej z Dąbrowy Górniczej. "Dlaczego jest tak gorąco?" to zajęcia dotyczące przyczyn i potencjalnych skutków ocieplenia klimatu. Przez zabawę nasi uczniowie próbowali odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zmian klimatu, ich wpływu na nasze życie oraz na dalsze losy naszej planety.

Misje w Peru

Dnia 23 października gościliśmy w naszej szkole misjonarkę Panią Magdalenę , która w ciekawy sposób podzieliła się z uczniami swoimi przeżyciami na misjach w Peru. Niektóre dzieci za dobre odpowiedzi otrzymały pamiątki wykonane własnoręcznie przez Peruwiańczyków. Dziękujemy.

part000001

part000003 part000005 part000007  

Zagubione sumienie

10 października uczniowie klasy 6e odwiedzili Filię nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie w ramach projektu profilaktycznego "Naucz mnie mówić nie" obejrzeli spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa pt. "Zagubione sumienie".

Przedstawienie dotyczyło agresji stosowanej przez dzieci wobec rówieśników w środowisku szkolnym.

Główny bohater, Nochal, swoje problemy rodzinne przelewał na innych uczniów, sprawiając, że ich szkolna rzeczywistość stawała się nie do zniesienia. Pomoc przyszła do niego z nieoczekiwanej strony - to pani Woźna nauczyła go o życiu więcej, niż niejedna lekcja.


Uczniowie nie tylko z zainteresowaniem obejrzeli występ, ale też z zaangażowaniem włączyli się w dialog z aktorami.

Dzieci na długo zapamiętają, że do każdego trzeba odnosić się z szacunkiem, a życiowa mądrość może kryć się nawet w najbardziej niepozornej osobie.

Anna Globisz

image001image002image003image004image005image006