• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • html slider
  • 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
jquery image carousel by WOWSlider.com v8.8

Osiągnięcia naszych uczniów

Uczennica naszej szkoły, Anna Chrołowska z klasy 6c, została laureatką Miejskiego Konkursu Literackiego „Nie jesteś sam” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury i Miasto Ruda Śląska. GRATULUJEMY! Zapraszamy do przeczytania nagrodzonego opowiadania Ani pt. „Test przyjaźni”.

Anna Golba

Zdrowe żywienie

W ostatnim czasie nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt.: „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.
Głównym celem realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowe żywienie - mądre myślenie" było wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed prowadzeniem niezdrowego stylu życia.
We wszystkich klasach zajęcia przebiegły standardowo wg scenariuszy zajęć, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Dla szkoły przygotowano raport z ewaluacji zajęć profilaktycznych potwierdzający pozytywny efekt podjętych działań. Pod wpływem warsztatów profilaktycznych zwiększyła się wśród uczniów wiedza na temat zdrowia, zdrowej żywności oraz żywności przetworzonej, a także szkodliwości jedzenia przetworzonej i niezdrowej żywności. Ponadto uczniowie poznali i utrwalili zasady prowadzenia zdrowego stylu życia wolnego od niezdrowej żywności i używek kształtując tym samym postawy prozdrowotne.

Realizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów:

Każde spotkanie trwało 90 minut. Scenariusze zajęć dopasowano do grupy wiekowej uczniów.
Podczas warsztatu uczestnicy poznali definicję zdrowia i żywności przetworzonej, wymieniając produkty kojarzone z tą kategorią artykułów. Za sprawą odpowiednio przystosowanych do wieku i możliwości poznawczych ćwiczeń aktywizujących i materiałów filmowych podejmowali dyskusję na temat zdrowia, propagując zdrowy tryb życia.
Warsztaty realizowane były w duchu profilaktyki pozytywnej. Oznacza to, że poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z niezdrowym odżywaniem i prowadzeniem niezdrowego stylu życia, skupiały się na budowaniu zasobów chroniących. Formuła warsztatów zakłada aktywne uczestnictwo uczniów w warsztacie, samodzielne wyciąganie wniosków i wykorzystanie procesu edukacji rówieśniczej w zmianie postaw i zachowań na konstruktywne. Podczas zajęć wykorzystywano dynamiczne prezentacje Prezi oraz materiały filmowe.

Przeprowadzenie badań ankietowych „przed i po”, sporządzenie raportu z ewaluacji.

Badania uczniów przeprowadzono metodą audytoryjną, przy użyciu narzędzia CORIGO. Jest to jedyne narzędzie do pracy badawczej w placówkach oświatowych rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).
Konstrukcja narzędzia gwarantuje kompletność pozyskiwanych od każdego ucznia danych. Wyniki ankiet zostały zebrane w sposób pozwalający zachowań anonimowość. Na podstawie otrzymanych wyników dla naszej szkoły został sporządzony i przekazany raport z ewaluacji zajęć warsztatowych.

Uczniowie mogą dołączyć do internetowej społeczności i wzajemnie inspirować się do pozytywnych działań: www.facebook.com/profilaktykapozytywna

Nadina Maksym

BAJTEL SZYCHTA

W październiku uczniowie klas szóstych wybrali się na niezwykłą wycieczkę edukacyjną. Odwiedzili Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu i poszukiwali odpowiedzi na pytania: Czym jest kultura śląska? Kim jest hajer? Jak powstaje węgiel? Jak wygląda świat pod ziemią?
Bajtel Szychta to wyjątkowy event w formie zabawy, dzięki któremu dzieci mogły wcielić się w rolę górnika i na własnej skórze odczuć trudy pracy pod ziemią. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali oryginalny, sztygarski strój roboczy i ekwipunek w postaci kasku z lampą górniczą. W trakcie zajęć poznawali realia pracy w kopalni, wykonywali różnorodne zadania, takie jak urabianie węgla kilofem, cięcie drewna, skręcanie metalowych elementów, a także brali udział w improwizowanej akcji ratowniczej.
Bajtel Szychta okazała się być doskonałym sposobem na integrację grupy i wspólne spędzanie czasu. Nie ma też lepszego miejsca, by poznać historię górnictwa węglowego, pogłębić wiedzę o własnej tożsamości, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego górnictwa, geografii, geologii, fizyki, chemii i wielu innych przedmiotów.

Nadina Maksym

 

Warsztaty ekologiczne

Uczniowie starszych klas biorą udział w bardzo ciekawych warsztatach ekologicznych organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej z Dąbrowy Górniczej. "Dlaczego jest tak gorąco?" to zajęcia dotyczące przyczyn i potencjalnych skutków ocieplenia klimatu. Przez zabawę nasi uczniowie próbowali odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące zmian klimatu, ich wpływu na nasze życie oraz na dalsze losy naszej planety.

Misje w Peru

Dnia 23 października gościliśmy w naszej szkole misjonarkę Panią Magdalenę , która w ciekawy sposób podzieliła się z uczniami swoimi przeżyciami na misjach w Peru. Niektóre dzieci za dobre odpowiedzi otrzymały pamiątki wykonane własnoręcznie przez Peruwiańczyków. Dziękujemy.

part000001

part000003 part000005 part000007